Bij het aanmelden bij Feel Fit 4 Life gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

• Feel Fit 4 Life behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weeromstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

• De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid zowel voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

• Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Feel Fit 4 life is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

• Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Ook is Feel Fit 4 Life niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door Feel fit 4 life georganiseerde activiteiten.

• Een Feel fit 4 life is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of veel overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

• Feel Fit 4 Life behoudt het recht om naar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname van een training.

• Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je 4 weken tarief. Betalingen dienen vooraf contant te worden betaald en of bij een incasso systeem automatisch geïncasseerd..

• De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens door Feel fit 4 Life bewaard zullen worden. Feel fit 4 Life verklaart hierbij dat de gegevens aan derden niet overgedragen noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.