Tarieven

FeelFit4Life indoor en outdoor trainingen

Bootcamp 25 euro per maand. Onbeperkt bij voldoende plek. 1 keer gegarandeerd op een vast moment per week.

Wij rekenen geen inschrijfkosten. Het lidmaatschap wordt afgerekend middels automatische incasso. FeelFit4life indexeert maximaal 1 x per jaar de tarieven in januari van elk jaar. De opzegtermijn is 1 maand, opzegging via de mail is voldoende. Incasso gebeurd per maand en is doorlopend.

Bij het aanmelden bij Feel Fit 4 Life gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  • Feel Fit 4 Life behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren dan wel te organiseren onvoldoende belangstelling houdt in aanmelding van minder dan 4 personen per bepaalde training.  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
  • De deelnemer is verplicht, onbehagen, abnormale/extreme vermoeidheid, blessures, beperkingen of plotseling optredende fysieke problemen van welke aard dan ook, per direct , zowel voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn of haar lichamelijke conditie of fysieke gesteldheid zoals ziekte of blessures, gedurende de duur van de overeenkomst.
  • Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen verantwoordelijkheid, naar eigen inschattingsvermogen en op basis van gezond eigen verstand opgevolgd. FeelFit4life is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van het trainen bij FeelFit4Life.
  • FeelFit4Life niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door Feelfit4life georganiseerde activiteiten of trainingen.
  • Een Feelfit4life training kan intensief zijn voor bepaalde deelnemers. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen of onderdelen daarvan. Indien een deelnemer gezondheidsklachten zoals een onderliggende chronische ziekte, een blessure, een fysieke handicap of beperking heeft of aan obesitas/ hart- en vaatziekten, diabetes etcetera lijdt, of indien een deelnemer enige andere reden heeft om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij diegene aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
  • Feel Fit 4 Life behoudt zich het recht voor om naar beoordeling van de instructeur ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de maandcontributie. Betalingen dienen vooraf door incasso automatisch betaald te worden.
  • De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens door Feelfit4Life bewaard zullen worden. Feelfit4Life verklaart hierbij dat de gegevens aan derden niet overgedragen noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
  • FeelFit behoudt zich het recht voor elk jaar de tarieven per 1 Januari te verhogen met minimaal de CTG index